banner1

banner2

banner3

هزينه ها و نحوه پرداخت

  • 1000 الی 8000 یورو برای ثبت شركت  و اخذ كارت اقامت براي يك نفر
  • 10000 الی 12000 یورو براي ثبت شركت  و اخذ كارت اقامت براي دو نفر
  • 2000 يورو براي هر فرزند
  • 1000 یورو براي تمديد سالانه كارت اقامت
  • 12000-8000 يورو براي خريد ملك، اخذ ويزا و كارت اقامت
  • 12000-8000 يورو براي سرمايه گذاري، اخذ ويزا و كارت اقامت

Wheather

Contact

123251
امروز
دیروز
هفته قبل
ماه قبل
جمع کل
58
29
121804
127
123251

تماس با ما


نام خود را وارد نمایید.

آدرس ایمیل معتبر خود را وارد نمایید.

عنوان پیام خود را درج نمایید.

لطفا پیغام خود را وارد نمایید.